การตั้งค่ารับเมล์ G-Suite ผ่าน MS Outlook (IMAP)

ทำการตั้งค่าให้ Apps อื่นๆสามารถเข้าถึง G Suite

1. ให้ทำการ Login เข้าสู่ Admin Console ที่ https://admin.google.com
2. เปิดให้ User สามารถกำหนด Allow less secure app ได้เอง โดยไปที่ https://admin.google.com/AdminHome#ServiceSettings/notab=1&service=securitysetting&subtab=lesssecureappsaccess หรือสามารถเข้าโดยไปที่เมนู Security > Basic Settings > less secure app > Go to settings for less secure apps
3. ทำการเลือก “Allow users to manage their access to less secure apps” เพื่อให้ Users สามารถจัดการเปิดการใช้งาน less secure apps เองได้

หมายเหตุ กรณีต้องการเปิดใช้งาน less secure apps ให้กับทุก Users เลย โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจาก Users นั้นก่อน สามารถทำได้โดยเลือก “Enforce access to less secure apps for all users (Not Recommended)” หลังจากนั้นสามารถข้ามขั้นตอนข้อ 4-6 แล้วไปที่ “วิธีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ G Suite บน MS Outlook” ได้เลย

4. ทำการ Login เข้าสู่ G Suite โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่ต้องการตั้งค่ารับเมล์ ที่ https://accounts.google.com
5. ไปที่ https://myaccount.google.com/security
6. ในส่วน Connected apps & sites ให้ทำการ Allow less secure apps

เปิดการใช้งาน IMAP

1. ทำการ Login เข้าสู่ G Suite โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่ต้องการตั้งค่ารับเมล์ ที่ https://accounts.google.com
2. ไปที่ https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#settings/fwdandpop
3. ทำการติ๊กในส่วน Enable IMAP แล้วทำการบันทึก

วิธีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ G Suite บน MS Outlook

1. ทำการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ขึ้นมา

2. Email Address: ให้ใช้ค่า Email ที่สร้างไว้บน G Suite

Account Type: IMAP

Password: ให้ใช้ค่ารหัสผ่าน ที่สร้างจาก G Suite พร้อมทั้งทำการติ๊กช่อง จำรหัสผ่านไว้ด้วย

จากนั้นกด Done

4.ไปที่เมนู File > Account Setting > Server Settings

5. Incoming mail

  •  Server : imap.gmail.com
  • Port : 993
  • Encryption method : SSL/TLS

6. Outgoing mail

  •  Server : smtp.gmail.com
  • Port : 465
  • Encryption method : SSL/TLS
  • เลือก “Use same settings as my incoming mail server”

จากนั้นกด Next จะขึ้นหน้าจอดังนี้

 

Was this article helpful?

Related Articles