การตั้งค่าเพื่อใช้งาน G-Suite บนอุปกรณ์ iOS

คำแนะนำต่อไปนี้เป็นการตั้งค่า Google Sync กับอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod Touch

ความต้องการของระบบ

1. Google Sync ทำงานเฉพาะบน iOS เวอร์ชั่น 3.0 หรือใหม่กว่าเท่านั้น

2. ตรวจสอบการตั้งค่าคุ้กกี้ใน Safari ให้เป็น From visited หรือ Always หากมีการตั้งค่าเป็น Never คุณอาจถูกบังคับให้ พิมพ์รหัสยืนยันบุคคลหรือ CAPTCHA

3. โปรดซิงค์ข้อมูลอุปกรณ์ของคุณกับ iTunes เพื่อสา รองข้อมูุลจากอุปกรณ์ลงสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

4. ผู้ดูแลระบบจะต้องมีการอนุญาตให้ใช้งาน Google Sync ก่อน

5. ผู้ดูแลระบบอาจมีการจัดการเพิ่มเติมบนอุปกรณ์มือถือของคุณ เช่น การสั่งลบข้อมูลจากระยะไกล หรือการบังคับใช้ รหัสผ่านบนอุปกรณ์มือถือของคุณ

เริ่มต้นการตั้งค่า

1. เปิดโปรแกรม Settings จากมือถือของคุณ

2. เลือก รหัสผ่านและบัญชี

3. เลือก เพิ่มบัญชี…

4. เลือก Microsoft Exchange

พิมพ์ข้อมูลบัญชีของคุณ

1. พิมพ์ชื่อบัญชีอีเมล Google Apps และรหัสผ่านของคุณ

2. กดปุ่ม Next

3. พิมพ์ m.google.com ในช่อง Server

4. ไม่ต้องใส่ข้อมลูใน Domain โดยปล่อยให้ว่างไว้

5. พิมพ์ชื่อบัญชีอีเมลของคุณในช่อง Username

6. ใส่รหัสผ่านในช่อง Password

หมายเหตุ: ในการเลือกประเภทของบัญชีอีเมล ผู้ใช้สามารถเลือกบัญชีอีเมลเป็น Google ได้ แต่จะไม่ได้รับคุณสมบัติด้านการรักษา ความปลอดภัยบางประการจากทางผู้ดูแลระบบ เช่นการลบข้อมูลในกรณีมือถือหายหรือถูกขโมย เป็นต้น

 

Was this article helpful?

Related Articles