FTP For Windows Hosting ด้วย filezilla

การ Upload ด้วยโปรแกรม FTP ชื่อ Filezilla (สามารถ Download ได้ ที่นี่ ) ติดแล้วไม่ต้อง update

เปิดโปรแกรม Filezilla
ใส่ข้อมูลการ FTP

โฮสต์ = ชื่อโดเมน เช่น hostingdynamo.com  หรือ ip address ของโดเมนนั้นๆ ครับ
ชื่อผู้ใช้ หรือ login  ทางเราจัดส่งให้ทาง Email ครับ ในตัวอย่างเราใส่ = supportdy และรหัสผ่าน xxxxxxx   Port : 2120

จากนั้น กด เชื่อมต่อด่วน

ระบบจะ Lists Directory ฝั่งของ Server (ด้านขวามือ ครับ)

คลิกที่ Folder httpdocs
โดยการ FTP เราจะเอา File ไปวางไว้ใน httpdocs ครับ ถ้ามี index.html ของ server อยู่ให้ ลบออกก่อนครับ

จากนั้นให้เลือก File หรือ Folder ที่ต้องการ FTP

แล้ว คลิกขวา เลือก อัพโหลด

Was this article helpful?

Related Articles