คู่มือการใช้โปรแกรมสร้างใบ Invoice Online

โปรแกรมสร้างใบ Invoice Online > https://invoice.hostingdynamo.com

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมสร้างใบ Invoice Online

1.ในส่วนของการตั้งค่าทั่วไปจะมีให้ใส่ 3 หัวข้อ ได้แก่ ภาษี, Currency, ส่วนลด

ภาษี จะมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่  %Tax, Flat Tax, Off

Currency จะเป็นค่าเงิน มีให้เลือก 2 ตัวเลือก ได้แก่ Thai(บาท), Dollar($)

ส่วนลด จะมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ % Discount, Flat Discount, Off

2.ส่วนถัดไปจะเป็นการใส่ Invoice

  • Billing Date = วันเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
  • Due Date = วันครบกำหนด

3.ถัดลงมาจะให้กรอกรายละเอียดของข้อมูลผู้ขายและข้อมูลลูกค้า

4.ถัดไปจะเป็นการเพิ่มสินค้า ให้ใส่รายละเอียดของสินค้าของเรา

สามารถเพิ่มสินค้า โดยกดดครื่องหมายบวกตรง Action 

ระบบจะทำการคำนวณราคารวมของสินค้าดังตัวอย่าง

5.ถัดมาจะเป็นช่องของการใส่ข้อมูลเพิ่มเติม

6.ถัดมาจะมีกล่องสีให้ใส่สี Invoice ช่องใส่ประทับตราและSIGNATURE เมื่อใส่ข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้วให้กด CREATE AND DOWNLOAD เพื่อเสร็จสิ้นการสร้าง Invoice

7.เมื่อกด CREATE AND DOWNLOAD แล้วจะมีข้อมูล Invoice ที่เรากรอกทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF ขึ้นมาให้เราดาวน์โหลด

ตัวอย่างไฟล์ PDF

 

 

 

 

Was this article helpful?