เทคนิคกำหนด Premium Content แบบไม่ใช้ Plugin ช่วย

Premium Content เป็นการเก็บค่าสมาชิก เว็บไซต์ต้องมีเนื้อหารที่ Premium เช่น เป็นเนื้อหาที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน หรือเปิดคลอสการสอน     ออนไลน์ ถ้าอยากให้ผู้ชมเข้าถึงเนื้อหาก็ต้องสมครเป็นสมาชิก

วิธีการทำให้บางส่วนเป็นสถานะ Premium Content โดยไม่ต้องใช้ Plugin นั้น เราจะใช้ฟังชั่นในการตั้งพาสเวิร์ด เพื่อเปิดให้คนที่มีพาสเวิร์ดเปิดดูเท่านั้น

ขั้นตอนการเขียนโพสต์หรือแก้ไขโพสต์เก่า หากต้องการพาสเวิร์ดมีขั้นตอนดังนี้

ในเฟรม Publish ให้คลิกคำสั่ง Edit หลังรายการ Visibility

คลิกเลือกออปชัน Password protected   ตั้ง พาสเวิร์ดในช่อง password แล้วคลิกปุ่ม OK

Was this article helpful?

Related Articles