เตรียม Page ต่างๆ ไว้รองรับสมาชิก

เราจะต้องเตรียมเพจหรือหน้าเว็บต่าง ๆ ไว้สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกและจ่ายเงิน หรือเพจสำหรับดู/แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิดแต่ละคน

วิธีการสร้างเพจขึ้นมา ก่อนอื่นต้อง คลิกที่เมนู Paid Member Subscriptions > Basic Information จะเห็นหน้า Paid Member Subscriptions แสดงขึ้นมา

ในหน้า Paid Member Subscriptions  จะแสดงช็อตโค้ด (Shortcode) สำหรับร้างเพจต่าง ๆ

หน้าที่ของชอร์ตโค้ดคือ จะแสดงเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้พัฒนาปลั๊กอินกำหนดไว้ สำหรับชอร์ตโค้ดของปลั๊กอิน Paid Member Subscriptions จะอยู่ในรูปแบบ [pms-xxx] (xxx จะเป็นชื่อข้อมูลต่าง ๆ ของปลั๊กอิน Paid Member Subscriptions)

ชอร์ตโค้ดของ Paid Member Subscriptions มีดังนี้

  • pms-register เป็นชอร์ตโค้ดแสดงแบบฟอร์ม Register สำหรับสมัครสมาชิก (Sign Up)
  • pms-account เป็นชอร์ตโค้ดที่แสดงaccount หรือ ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก สมาชิกแตละคนสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและสมารถจัดการกับ Subscription Plan ของตัวเองได้
  • pms-subscriptions เป็นชอร์ตโค้ดแสดง Subscriptions Plan ให้คนที่เป็นสมาชิกแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินสมัคร Sbscription Plan เลือกสมัคร Subscription Plan ที่ต้องการ
  • pms-login เป็นชอร์ตโค้ดสำหรับ Login สำหรับล็อกอินเข้าสู๋เว็บไซต์
  • pms-recover-password เป็นชอร์ตโค้ดที่แสดง Recover Password สำหรับกู้คืนพาสเวิร์ด (ในกรณีลืมพาสเวิร์ด)

ชอร์ตโค้ดสามารถ ก๊อปไปวางในเพจที่ต้องการจะแสดงข้อมูลนั้น ๆ ได้ วางลงไปในพื้นที่สำหรับเขียนเนื้อหาเพจปกติ จะใหเขียนในชอร์ตโค้ดหรือขะเขียนเนื้อหาอื่น ๆ เพิ่มเติมไว้ก่อนหรือหลังชอร์ตโค้ด้วยก็ได้

ตัวอย่างแบบฟอร์มสมัคร Subscription Plan

Was this article helpful?

Related Articles