สร้าง Menu ไว้ช่วยนำทางในเว็บไซต์

วิธีการสร้างเมนูให้เว็บไซต์มีขั้นตอนดังนี้

1.คลิกที่เมนู Appearance > Widgets เพื่อเปิดเข้าสู่หน้า Menus แล้วตั้งชื่อเมนูใหม่ในช่อง Menu Name

2.คลิกปุ่ม Create Menu

3.เลือกสร้างรายการเมนูจากคอนเทรต์ต่าง ๆ โดยการคลิกเลือกคอนเทนต์นั้นแล้วคลิกปุ่ม Add to Menu

  • Pages คือเพจในเว็บไซต์
  • Posts คือโพสต์ในเว็บไซต์
  • Custom Link คือการกำหนดลิงก์หรือ URL  ด้วยตัวเอง จะเป็นลิงก์ที่เชื่อมโยงภายในเว็บไซต์เราเอง
  • Categories คือหมวดหมู่ของโพสต์

4.ตั้งค่าออปชั่นเพิ่มเติมให้รายการเมนูได้ตามต้องการ

5.เลือกตำแหน่งที่จะให้เมนูแสดงผล

6.คลิกปุ่ม Save

 

Was this article helpful?

Related Articles