สร้างและจัดการกับแท็ก

การสร้างและการจัดการแท็ก จะเหมือนกับการจัดการและสร้างหมวดหมู่ การจัดการแท็กสามารถเข้าไปโดย

คลิกที่เมนู Posts > Tags

การสร้างแท็กใหม่ ให้กรอกข้อมูลของแท็กไปในเฟรม Add New Tags สามรถใส่ชื่อแท็ก Slug และ Description

การจัดการกับแท็กนั้นคำสั่งในการจัดการก็จะเหมือนกับการจัดการหมวดหมู่ที่เพื่มมาคือ คำสั่ง Delete จะเป็นการลบแท็ก นั่นเอง

 

Was this article helpful?

Related Articles