ปรับแต่งการแสดงผลของ Theme ผ่านคำสั่ง Customize

เราสามารถปรับแต่งหน้าตาของธีมเพิ่มเติมได้ เช่น เปลี่ยนสีสัน, เปลี่ยนฟอนต์ขององค์ประกอบต่างๆ, ใส่ภาพเฮดเดอร์ , ใส่โลโก้ ,ใส่ Site Icon หรือใส่แบล็คกราวด์ เป็นต้น

วิธีการปรับแต่งหน้าตาธีม มีขั้นตอนดังนี้

คลิกที่เมนู Appearance > Customize

การตั้งค่ามากน้อยจะขึ้นอยู่กับธีมที่ใช้ บางธีมก็มีการแสดงผลได้มาก บางธีมก็มีการแสดงผลได้น้อย

  • Site Identity ใช้สำหรับการตั้งค่าการแสดงผลในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของเว็บไซต์ เช่น ใส่โลโก้, เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ , เปลี่ยน tagline , ใส่ภาพ Site Icon
  • Colors ใช้สำหรับเปลี่ยนโทนสีของธีม
  • Header Image ใช้สำหรับเปลี่ยนหรือใส่ไฟล์มีเดียในส่วนของเฮดเดอร์ โดยใส่ได้ทั้งไฟล์วิดิโอ และภาพ
  • Background Image ใช้สำหรับเปลี่ยนแบล็คกราวด์ของเว็บไซต์
  • Menus ใช้สำหรับสร้างและจัดการวิดเจ็ตในเว็บไซต์
  • Widgets ใช้สำหรับจัดการวิดเจ็ตในเว็บไซต์
  • Homepage Settings ใช้สำหรับการตั้งค่าแสดงผลของโฮมเพจ
  • Additional CSS ใช้สำหรับเพิ่มโค้ด CSS ลงไปด้วยตัวเอง เพื่อปรับเปลี่ยนการแสดงผลตามต้องการ

Was this article helpful?

Related Articles