จดโดเมน | Hosting | การทำ Domain forwarding

โดเมนเนมและการจัดการโดเมน

การจัดการโดเมนในส่วนของตั้งค่า Forward domain ที่จดทะเบียนไปยัง url ปลายทางอื่นโดยการ set จะทำในระบบจัดการโดเมนของภายใต้ระบบ resellerclub

เข้า login ระบบจัดการโดเมน ที่ http://domain.hostingdynamo.com/customer

(ไม่ทราบ password login ให้กด Forgot your password?

  1. เมื่อเข้าระบบมาแล้ว ค้นหาโดเมนในระบบ เลือก ที่ต้องการ Jump to Domain กด ตามรูป

2. เข้าถึงหน้า profile domain

 

3. เลื่อนลงด้านล่าง ตรงเมนู Domain Forwarding

 

4.  เลือก Manage Domain Forwarding ระบบจะ popup มาอีกหน้า ใส่ url ปลายทาง

  • เลือก URL Masking Off โดเมนที่ forward จะแสดงเป็น url จริง ของปลายทาง
  • เลือก URL Masking On โดเมนที่ forward จะแสดงเป็น url ต้นทางที่เรียก (ชื่อโดเมนที่ set)

ตัวอย่างเลือก เป็น on แล้วกด Save

 

5. เพิ่ม การตั้งค่า www โดยกดปุ่ม Add New

6. ใส่ url ปลายทางเดียวกัน ใส่คำนำหน้าเป็น www แล้วกด SAVE

7. การตั้งค่าเรียบร้อย เรียก url สองรูปแบบคือมี www กับ ไม่มี www แต่วิ่งไปลายทางเดียวกัน ปิด popup หน้านี้

8. กลับมาหน้า profile หลักของ โดเมนและ Refresh  1 ครั้ง และเลื่อนไปที่ เมนู  Domain Forwarding จะพบ เมนู

Name Server Details กดเมนูนี้ขึ้นมา

9. ระบบจะ popup มาอีกหน้า แสดงข้อมูล ว่าต้องเปลี่ยน nameserver ของโดเมนเนมไปที่ไหนเพื่อให้ระบบ forward ทำงาน

10.  นำ nameserver ในข้อ 9 มาใส่ในเมนู  Nameserver

 

11. กรอก nameserver ทั้ง สี่ชุด ใน option 1 เข้าไป และ กด Update Name servers

 

กรณีที่ทำการ forward ไปยัง url ที่เป็น https จะใช้ Url Masking เป็น on ไม่ได้ ต้องเลือก off เท่านั้น

Url Masking On หมายถึง forward แล้วจะแสดงชื่อโดเมนเนม

Url Masking Off หมายถึง forward แล้วจะแสดง url ปลายทาง

 

 

 

 

จดโดเมนเนม | จดโดเมนเนมไทย| Cloud Linux Hosting | Cloud Windows Hosting| Cloud Email Hosting | WordPress |

Was this article helpful?

Related Articles