จดโดเมนเนม | การเข้าใช้งานระบบจัดการโดมเมนครั้งแรก

การจัดการโดเมนในระบบนี้จะมีหลายส่วนหลักไว้จัดการ Whois contact, nameserver childnameserver, Lock domain, domain forwarder, DNS Manage, Email Forwarder

การเข้าใช้งานระบบจัดการโดมเมนครั้งแรกลูกค้าจะได้รับการยืนยันการจดทะเบียน

และเมื่อต้องการบริหารจัดการโดเมนที่จดทะเบียนไว้

  1. ต้องเข้าที่ http://domain.hostingdynamo.com/customer
  2. กด forgot password หากไม่เคยเข้าใช้งาน
  3. ระบบจะส่ง link ไป ให้และยืนยันการเปลี่ยน ลูกค้ากด link แล้วใส่ password ใหม่เข้าไป
  4. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว หากต้องการจัดการส่วนใด ท่านสามารถดูคู่มืออื่นที่เกี่ยวข้องได้

 

 

 

จดโดเมนเนม .com | จดโดเมนเนมไทย | จดโดเมน .co.th | จดโดเมน .go.th | จดโดเมน .ac.th | Hosting 500 บาท|

Was this article helpful?

Related Articles