การ login เข้า Parallels Plesk

Step 1

เปิดข้อมูลการใช้งาน Hosting
Link ตัวอย่าง http://122.155.18.57:8880  หรือ เข้า ด้วยชื่อโดเมนของท่าน เช่น http://yourdomains.com:8880
plesk
Step 2

ใส่ Login ที่ได้รับเมล์ ข้อมูลการใช้งาน Hosting จากทีมงาน

plesk

Step 3

เมื่อ login แล้วจะพบเมนูการจัดการ ต่างๆ ไว้สำหรับ
1. สร้าง account e-mail forward e-mail
2. สร้าง database mysql หรือ microsoft sql server
3. สร้าง subdomains
4. สร้าง FTP account เพิ่ม
5. เปลี่ยน Password FTP และ Password เข้า loign Parallels Plesk
6. ตรวจสอบ File และ พื้นทีการใช้งาน
7. Manage DNS
8. Stop-Start Dedicated IIS Application pool

plesk
plesk

Was this article helpful?

Related Articles