การสร้าง FTP Account เพิ่ม

Step 1

เข้า Login Parallels Plesk ไปที่เมนูบน Websites & Domains  >> กด Show less

ftp account plesk

Step 2
เลือก Icon FTP Access

ftp account plesk

ftp account plesk

Step 3

กดเมนู Add New FTP Account

ตั้งค่า FTP

: login สำหรับเข้า FTP

 : path ที่ให้ user สร้างนี้เข้าถึงได้ / คือ folder ” httpdocs ” ถ้าจำกัดต้องระบภายใต้ httpdocs เช่น httpdocs/demo/

 : กำหนด password

 : ยืนยัน password

Hard disk quota เป็นการกำหนดใก้ user ที่สร้าง FTP ข้อมูลเข้าได้ไม่เกิน ที่กำหนด หรือเลือก unlimited

Permissions เป็นการกำหนดสินทธิ์ ให้ สร้าง เขียน อ่าน ลบ แก้ไข ข้อมูลผ่านทาง FTP ได้

ยืนยันการสร้าง กด OK

ftp account plesk

Was this article helpful?

Related Articles