การสร้างฟอร์มใหม่

การสร้างฟอร์มใหม่ใน ZForm มีขั้นตอนดังนี้

1.ให้ไปที่ แบบฟอร์ม แล้วคลิกที่ “รายการแบบฟอร์ม” เพื่อเข้าสู่หน้ารายการแบบฟอร์ม

2.ในหน้ารายการแบบฟอร์มจะมีแบบฟอร์มที่เราสร้างไว้ ถ้าต้องการสร้างแบบฟอร์มใหม่ให้คลิกที่ ” New Form”

3.เมื่อคลิกที่ New Form จะมีหน้าให้สร้างแบบฟอร์มขึ้นมา

หมายเลข 1 จะมีแบบให้เลือกว่าต้องการจะสร้างฟอร์มแบบไหน

  • BLANK = ว่างเปล่า
  • TEMPLATE = จะมีเทมเพลตให้เราเลือก
  • DUPLICATE = เป็นการสร้างเหมือนอีกฟอร์มที่เราสร้างไว้
  • IMPORT = นำเข้า Form จากที่อื่น

หมายเลข 2 ตั้งชื่อแบบฟอร์ม

หมายเลข 3 สร้างแบบฟอร์ม

4.เมื่อกด “CREATE FORM” แล้ว จะปรากฏแบบฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมา (ในภาพเลือกเป็นแบบ BLANK)

Was this article helpful?

Related Articles