การลบ Files

สามารถเลือก files ที่ต้องการลบโดยเลือกที่ช่องหน้า Files หรือ Folders ต่างที่ต้องการลบออก

เลือกที่เครื่องหมายรูปถังขยะ  เพื่อลบ files ที่ไม่ต้องการออก

เมื่อทำการ Delete Files เรียบร้อยแล้วจะอยู่ที่ถังขยะด้านล่างซ้าย ต้องเข้าไปเลือก  เพื่อทำการลบไฟล์อีกครั้ง และจะได้พื้นที่การใช้งานคืนมา

หรือถ้าต้องการกู้คืนมาสามารถเลือกที่ restore เพื่อทำการกู้คืน Files ได้

 

Was this article helpful?

Related Articles