การขอใบเสนอราคา

 1. เข้า www.hostingdynamo.com
 2. เลือกคลิกที่เมนู “ขอใบเสนอราคา”
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  • ชื่อผู่ติดต่อ
  • ชื่อบริษัท
  • Email
  • เบอร์โทรติดต่อ
  • ที่อยู่
  • Package ที่ต้องการ
 4. คลิกที่ปุ่ม “ขอใบเสนอราคา”

Was this article helpful?

Related Articles