การเพิ่ม Email Account

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง มีระบบ Admin Email ผ่านเว็บไซต์ เพื่อเข้าทำการเพิ่ม Email Account ดังนี้ 1. Login เข้าระบบจัดการ Email Account เช่น http://mailadmin.thaicloudmail.com หรือ http://wm180.thaicloudmail.com/MeAdmin ป้อน Account ที่เป็น Admin และ Password Click Login 2. จากนั้นจะเข้าสู่ระบบจัดการ Email Click ที่ Mail Box 3. Click ที่ Add New กรอกรายละเอียด Email Account ใหม่ Click Add […]

การสร้าง Virtual Directory

การสร้าง Virtual Directory สำหรับใช้ Web Application .net Step 1 เข้า Login Parallels Plesk ไปที่เมนูบน Websites & Domains  >> กด Show less >> Virtual Directories Step 2 เลือก เมนู Create Virtual Directory Step 3 กำหนดชื่อของ virtual directory Path * Create physical directory with the same name as virtual directory path หากไม่มี ข้อมูล […]