การสร้างฟอร์มใหม่

การสร้างฟอร์มใหม่ใน ZForm มีขั้นตอนดังนี้ 1.ให้ไปที่ แบบฟอร์ม แล้วคลิกที่ “รายการแบบฟอร์ม” เพื่อเข้าสู่หน้ารายการแบบฟอร์ม 2.ในหน้ารายการแบบฟอร์มจะมีแบบฟอร์มที่เราสร้างไว้ ถ้าต้องการสร้างแบบฟอร์มใหม่ให้คลิกที่ ” New Form” 3.เมื่อคลิกที่ New Form จะมีหน้าให้สร้างแบบฟอร์มขึ้นมา หมายเลข 1 จะมีแบบให้เลือกว่าต้องการจะสร้างฟอร์มแบบไหน BLANK = ว่างเปล่า TEMPLATE = จะมีเทมเพลตให้เราเลือก DUPLICATE = เป็นการสร้างเหมือนอีกฟอร์มที่เราสร้างไว้ IMPORT = นำเข้า Form จากที่อื่น หมายเลข 2 ตั้งชื่อแบบฟอร์ม หมายเลข 3 สร้างแบบฟอร์ม 4.เมื่อกด “CREATE FORM” แล้ว จะปรากฏแบบฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมา (ในภาพเลือกเป็นแบบ BLANK)

คู่มือการใช้โปรแกรมสร้างใบ Invoice Online

โปรแกรมสร้างใบ Invoice Online > https://invoice.hostingdynamo.com ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมสร้างใบ Invoice Online 1.ในส่วนของการตั้งค่าทั่วไปจะมีให้ใส่ 3 หัวข้อ ได้แก่ ภาษี, Currency, ส่วนลด ภาษี จะมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่  %Tax, Flat Tax, Off Currency จะเป็นค่าเงิน มีให้เลือก 2 ตัวเลือก ได้แก่ Thai(บาท), Dollar($) ส่วนลด จะมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ % Discount, Flat Discount, Off 2.ส่วนถัดไปจะเป็นการใส่ Invoice Billing Date = วันเรียกเก็บค่าใช้จ่าย Due Date = วันครบกำหนด […]