คู่มือการใช้งาน Reseller | Cloud windows hosting

1 Article

คู่มือการใช้งาน Reseller | Cloud windows hosting เป็นบริการพื้นที่ แบ่งขาย โดยสามารถแยก login และโดเมนออกจากโดเมนอื่นๆได้ ปิด เปิด การใช้งาน ของแต่ละโดเมนรวมถึงการจัดแบ่งขนาดของการใช้งานได้