จดโดเมนเนม | ระบบจัดการโดมเมน Resellerclub

4 Articles

Resellerclub เป็นผู้ให้บริการโดเมนของทางเราที่จดโดเมน .com .net .org. biz .info .asia .tv หรือ dot อื่นๆ โดยระบบจัดการเป็นของทางผู้ให้บริการ โดยจะเรียกใช้งานจาก http://domain.hostingdynamo.com/customer